Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που διαθέσατε να συμμετάσχετε
στο παρακάτω ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές
και θα βοηθήσουν σημαντικά ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να
γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.
Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το ερωτηματολόγιο κάθε τέλος 3μηνου του εκάστοτε έτους
θα λαμβάνουν μέρος σε κλήρωση για την παροχή ενός οχήματος για 3 ημέρες σε έναν από
τους σταθμούς μας, και θα ενημερώνονται στο email τους και μέσω του blog του site μας.