Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μίσθωσης

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Ελάχιστη ηλικία για ενοικίαση αυτοκινήτου ορίζεται τα 23 έτη για τις κατηγορίες Α1, ΑΧ, Β, C, D, F, FX, K, K1, J. Για αυτοκίνητα των κατηγοριών E, H1, H2, HL, J1, JX, JC είναι τα 25 έτη, και για τις κατηγορίες XQ και XC είναι τα 30 έτη. Η μέγιστη ηλικία είναι τα 75 έτη.
Οι ηλικίες κάτω των 23 ετών μπορούν να ενοικιάσουν την κατηγορία Α και AS με την προϋπόθεση η άδεια οδήγησης να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 12 μήνες πριν την
έναρξη της ενοικίασης και επιβαρύνονται 10€ ημερησίως με ασφάλιστρο νέου οδηγού.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Απαιτείται άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης διαφορετικά απαιτητέ από τον νόμο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ συνοδευόμενη από το εθνικό δίπλωμα της εκάστοτε χώρας, να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ενοικίαση, να βρίσκεται σε ισχύ κατά την διάρκεια ενοικίασης και μέχρι το τέλος του συμβολαίου μίσθωσης.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μια μέρα(24ώρες). Μετά την πάροδο 29 λεπτών από την ολοκλήρωση της 24ωρης ενοικίασης, θα επιβάλλεται επιπλέον χρέωση μίας ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το κόστος οποιασδήποτε οδικής παράβασης ή προστίμου που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ενοικίασης
του οχήματος. Η διαχείριση από την Tomaso της παραπάνω παράβασης ή προστίμου επιβαρύνει τον πελάτη με 30€ για διαχειριστικά έξοδα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Το κόστος ενοικίασης προκαταβάλετε σύμφωνα με τις ημέρες που αποφασίσει και επιλέξει ο πελάτης να ενοικιάσει το όχημα. Σε
περίπτωση που το όχημα επιστραφεί νωρίτερα της συμφωνημένης ημερομηνίας με υπαιτιότητα αποκλειστικά του πελάτη για οποιονδήποτε λόγο και αιτία δεν γίνετε ΡΗΤΑ καμία επιστροφή χρημάτων ούτε συμψηφίζετε με μελλοντικές χρεώσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σας έως 5 ημέρες πριν την παραλαβή του από το σταθμό και εφόσον αυτό γίνει εγγράφως από εσάς, σας επιστρέφουμε το 50% στην πιστωτική σας κάρτα η σε τραπεζικό λογαριασμό και αποκλειστικά στο όνομα από τον οποίο έγινε και η
κατάθεση προς την Tomaso. Σε περίπτωση ακύρωσης σε λιγότερο από 5 ημέρες τονίζετε ρητός ότι δεν γίνεται καμία απολύτως επιστροφή χρημάτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Κατά την παραλαβή του οχήματος γίνεται δέσμευση ποσού στην πιστωτική κάρτα του οδηγού, και επιστρέφετε ολόκληρο στην λήξη της ενοικίασης,
εφόσον δεν έχουν προκύψει άλλες χρώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού διαρκεί έως μέχρι και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της
εγγύησης διαφέρει ανάλογα την κατηγορία του οχήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:
A, AS, A1, B, F: 650€, AX, C, FX, K, K1, J: 950€, E, H1, JX, J1, JC: 1200€, H2, HL: 2.000€, XQ, XS: 3.000€

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι ενοικιαστές των αυτοκινήτων της Tomaso είναι ασφαλισμένοι έναντι πυρκαγιάς και τρίτων για θάνατο και σωματικές βλάβες.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW): Ο ενοικιαστής εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου, μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου : στα € 650.00 για τις κατηγορίες A, AS, A1, F, στα € 950.00 για τις κατηγορίες AX, C, FX, K, K1, J, στα € 1200.00 για τις κατηγορίες E, H1, JX, J1, JC, στα 1.500€ για τις κατηγορίες H2, και στα € 2.000€ για τις κατηγορίες HL, XQ, XC, με την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε οποιαδήποτε παράβαση του Κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καμία ασφάλεια δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, τους καθρέπτες, τους υαλοκαθαριστήρες, στο κάτω μέρος του αμαξώματος, κάψιμο καθισμάτων και ταπετσαριών, απώλεια κλειδιού, καθώς και την θραύση κρυστάλλων.

ΠΡΟΣΟΧΗ σε περίπτωση που ο πελάτης δεν αποδεχθεί και δεν υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ την στιγμή που πραγματοποιήθηκε η ενοικίαση.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (TP): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία αν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθηνή του για κλοπή του ενοικιαζόμενου οχήματος της Tomaso στα 750€ για τις κατηγορίες A, A1, B, F καταβάλλοντας το ποσό των 6€ ανά ημέρα ενοικίασης, στα 900€ για τις κατηγορίες AX, C, FX, K, K1, J, καταβάλλοντας το ποσό των 9€ ανά ημέρα ενοικίασης, στα 1250€ για τις κατηγορίες E, H1, JX, J1, JC, καταβάλλοντας το ποσό των 12€ ανά ημέρα ενοικίασης, στα 1500€ για τις κατηγορίες H2, HL, καταβάλλοντας το ποσό των 15€ ανά ημέρα ενοικίασης, στα 3000€ για τις κατηγορίες JQ, JC, καταβάλλοντας το ποσό των 30€ ανά ημέρα ενοικίασης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ (PAI): Προσφέρεται έναντι € 6.00 την ημέρα και καλύπτει: αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, ολικής ή μερικής ανικανότητας έως €70,000.00 και έως € 17,600.00για κάθε επιβάτη και έως € 1,500.00 για νοσήλια. Ανώτατο όριο αποζημίωσης για κάθε ατύχημα € 88.000,00. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  και ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (WUG): Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά στα ελαστικά ή στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει 10€ για κάθε ημέρα ενοικίασης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΟΙΟ (FS): Τα οχήματά μας μπορούν να μεταφερθούν με πλοίο σε οποιοδήποτε μέρος εντός των Ελληνικών συνόρων μετά
από συνεννόηση με τον σταθμό της Tomaso. Ωστόσο, οι παρεχόμενες ασφάλειες δεν καλύπτουν τη μεταφορά του οχήματος με πλοίο. Επιπλέον ασφάλεια (Ferry
insurance), η οποία καλύπτει τη μεταφορά με το πλοίο, είναι διαθέσιμη για αγορά με επιπλέον κόστος 75 € ανά ενοικίαση.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Ο οδηγός επιβαρύνετε με €30.00 σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟ: € 5.00 ημερησίως.

ΦΟΡΟΙ: Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 24% ΦΠΑ σε όλες τις χρεώσεις που αναφέρονται στους τιμοκαταλόγους της εταιρείας μας η στους γενικούς όρους
χρήσης και στα μισθωτήρια συμβόλαια ΠΡΙΝ το τελικό ποσό του γενικού συνόλου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: Τα καύσιμα πληρώνονται από τον πελάτη και το όχημα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμων που παραλήφθηκε. Τυχόν διαφορά πληρώνεται στο γραφείο της Tomaso διαφορετικά χρεώνετε στην πιστωτική κάρτα του πελάτη. Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος με περισσότερα καύσιμα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 15€ χρέωση εξυπηρέτησης, επιπλέον του κόστους του καυσίμου εάν δεν είναι πλήρως γεμάτα κατά την επιστροφή του οχήματος.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ: Οι τιμές μας από 3 ημέρες ενοικίασης και παραπάνω συμπεριλαμβάνουν ελεύθερα χιλιόμετρα. Για ενοικιάσεις 1 ή 2 ημερών, οι τιμές
συμπεριλαμβάνουν περιορισμό 150 χλμ. ανά ημέρα. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί ελεύθερα χιλιόμετρα μπορεί ή να επιλέξει ένα πακέτο ελεύθερων χιλιομέτρων με
χρέωση ανάλογη της κατηγορίας οχήματος που θα επιλέξει. Σε διαφορετική περίπτωση χρεώνεστε ανά επιπλέον χιλιόμετρο 0,10€ έως 0,80€, ανάλογα την
κατηγορία επιλογής σας.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 5€ ημερησίως, με μέγιστη χρέωση τα 50€.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 5€ ημερησίως, με μέγιστη χρέωση τα 50€.

GPS: Το GPS για χρήση των ενοικιαστών είναι διαθέσιμο, κατόπιν συνεννόησης κατά́ την κράτηση, μονό σε ορισμένους σταθμούς. Η χρέωση είναι 7€ ημερησίως, με μέγιστη χρέωση τα 70€

TOMASO WiFi INTERNET: Eιναί διαθέσιμο μονό σε ορισμένους σταθμούς, κατόπιν συνεννόησης κατά́ την κράτηση. Η χρέωση είναι 7€ ημερησίως, πλέον ΦΠΑ για 500MB χρήσης ανά́ ημερά, για όσες ημέρες διαρκεί́ η μίσθωση του αυτοκίνητου.

ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
Δίπλα στο τύπο οχήματος που επιλέξατε υπάρχει ο όρος ‘Ή παρόμοιο’ ο οποίος δηλώνει ότι το όχημα που επιλέξατε θα είναι κατά 95% η μάρκα και μοντέλο που
εμφανίζεται στην σελίδα μας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να παραλάβετε άλλη μάρκα αντίστοιχου τύπου, συγκρίσιμη σε μέγεθος και απόδοση με το
εμφανιζόμενο όχημα στην ιστοσελίδα μας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ένα όχημα της ίδιας κατηγορίας που επιλέχθηκε,
θα σας παραδώσουμε ένα όχημα από την αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία χωρίς καμία απολύτως επιπλέον χρέωση.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κάθε παραλαβή ή παράδοση εντός πόλεως και με απόσταση έως 5 χλμ. από τον σταθμό μας δεν χρεώνεται καθώς και ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ στα γραφεία των νησιών ανεξαρτήτως χιλιομέτρων. Εκτός αυτών των ορίων στις πόλεις υπάρχει χρέωση 25€ εφάπαξ και 0,50€ ανά χιλιόμετρο. Νυχτερινή χρέωση και εκτός ωραρίου λειτουργίας (22:00-08:00) χρεώνονται με 25€ ανά περίπτωση.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά εκμισθωμένων οχημάτων της Tomaso εκτός συνόρων και δεν ισχύει απολύτως
καμία ασφαλιστική κάλυψη εκτός της ελληνικής επικράτειας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτοκινήτων σε πλοία χωρίς την έγγραφη αίτηση συγκατάθεσης της Tomaso. ΠΡΟΣΟΧΗ οποιαδήποτε
ζημιά συμβεί εντός πλοίου χωρίς ενημέρωση της εταιρείας μας ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ: Εάν επιθυμείτε να κρατήσετε το όχημά σας περισσότερο από τη αρχική συμφωνηθείσα περίοδο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον σταθμό από όπου παραλάβατε το όχημα, για να παραταθεί η ενοικίαση εάν και εφόσον αυτό είναι εφικτό.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TOMASO ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: O τιμοκατάλογος μας είναι ενδεικτικός και αλλάζει ΔΥΝΑΜΙΚΑ σε καθημερινή βάση είτε αυξητικά είτε εκπτωτικά, ανάλογα την διαθεσιμότητα του κάθε διαφορετικού τύπου και μοντέλου οχήματος σε σχέση με τις ημερολογιακές περιόδους, την συνολική διάρκεια μίσθωσης καθώς επίσης και με την πληρότητα του συγκεκριμένου σταθμού της Τomaso. Ενδέχεται λοιπόν αν δεν ολοκληρώσετε μια κράτηση, η τιμή που θα βρείτε κάποια άλλη στιγμή που θα ξανά προσπαθήσετε να είναι διαφορετική λόγω των παραπάνω παραμέτρων που επηρεάζουν την τελική τιμή ανά ημέρα. Θα θέλαμε να δώσετε την μέγιστη προσοχή σας κατά την δημιουργία και ολοκλήρωση της κράτησή σας διότι ενδέχεται σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης να μην δικαιούστε ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ σύμφωνα με τους γενικούς όρους χρήσης και την πολιτική ακύρωσης της εταιρείας μας.